EKÁER kötelezettség jogszabályi háttere

Az EKAER szám az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységét azonosítja.

Az EKAER számmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szabályozza. Az Art. 22/E. § írja le a legfontosabb tudnivalókat, a 178. § (értelmező rendelkezések) 42. – 50. pontjai a fogalmak meghatározását, a 11. számú melléklet pedig a részletszabályokat.

Az alábbi termékfuvarozási esetekben kell EKAER számmal rendelkezni:

- Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló útdíj köteles gépjárművel történő közúti fuvarozás,

- Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló útdíj köteles gépjárművel történő közúti fuvarozás,

- Magyarország területén belül útdíj köteles gépjárművel történő közúti fuvarozás, ha az első adóköteles értékesítés és nem végfelhasználó részére történik,

- Kockázatos élelmiszerek fuvarozása, ha egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kilogrammot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot meghaladja (itt független attól, hogy milyen gépjárművel történik a fuvarozás),

- Egyéb kockázatos termékek fuvarozása, ha egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kilogrammot vagy az adó nélküli ellenérték az 1 millió forintot meghaladja (itt független attól, hogy milyen gépjárművel történik a fuvarozás).

EKAER szám igénylésére kötelezett:

 · más tagállamból történő beszerzés esetén a címzett, illetve a terméket átvevő,

· más tagállamba történő értékesítés esetén a feladó, illetve a terméket felrakodó,

· belföldi feladási címről belföldi átvételi helyre történő első belföldi adóköteles értékesítés esetén pedig a feladó igényli. 

Bejelentendő adatok

Azt, hogy mikor, kinek, mit kell bejelenteni, nagyon részletesen lehetne leírni, általánosságban felsoroljuk azon legfontosabb adatokat, melyet be kell jelenteni az EKAER szám megigényléséhez:

- feladó adatai,

- felrakodás címe,

- címzett adatai,

- kirakodás (átvétel) címe,

- kockázatos termék esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai,

- a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma,

- a kirakodási, átvételi címre történő fuvarozás estén a gépjármű kirakodási, átvételi helyre érkezésének időpontja,

- az Európai Unió más tagállamába történő fuvarozás esetén a felrakodás megkezdésének időpontja, 

- a termék vámtarifa száma (4 számjegy, kockázatos termék esetén 8 számjegy pontossággal),

- a termékek bruttó tömege termékenként,

- veszélyes termék fuvarozása estén a veszélyességi bárca száma,

- az adózónál használt saját cikkszám, ha az rendelkezésre áll,

- a termék közúti fuvarozásának indoka (termékértékesítés, termék beszerzés, bérmunka, esetleges egyéb cél).

EKÁER interface

Basic megoldásunk főbb koncepciója:

A beszerzési és eladási rendelésekből egy közbenső felületen keresztül lehet generálni xml file-t az ekaer bejelentés/módosítás/lezárás generálásához. 

A közbenső felület szolgál arra, ha egy fuvar több beszerzési rendelésből tevődik össze, illetve kiegészül olyan cikkekkel, amelyeket a rendelés nem tartalmaz (pl. raklap).

 A folyamat mindkét esetben azonos.

  • Bejelentés megtétele
  • EKAER szám és érvényesség automatikusan visszarögzítésre kerül a NAV-ba 
  • Módosítás(ok) generálása 
  • Bejelentés lezárása / törlése

 

 

 Partnereink részére egyedi igények alapján tudjuk a fenti megoldást testre szabni.

Cikk törzsadatok kiegészítése

Mivel az EKAER bejelentéskor a bejelentő felületen csak megadott struktúrájú és hosszú VTSZ számok lesznek érvényesek, ezért minden olyan cikket, melyet bejelentés terhel ki kell egészíteni a kartonon EKAER VTSZ számmal (mely kiválasztását egy mögöttes –www.ekaer.hu oldalról letöltött – adatbázis tartalmaz), kockázatos termékek esetén a bárca kóddal, veszélyes áru megjelölésével és az EKAER szállítási engedélyezési számmal.

A kigyűjtést követően a rendszer a cikkszámokhoz rendelt bruttó súly és VTSZ számok alapján hozzárendeli a sorokhoz az átadásra kerülő adatokat. Ebből következően a cikk-kartonon a rendelési mennyiséghez kapcsolódó bruttó súly alapján számol a rendszer, ami további feltöltendő (kiegészítendő adat) cikkszinten.

XML file generálása - bejelentés

A bejelentés elkészítésére egy közbenső felület áll a rendelkezésre, mely a bejelentés jellegétől függően alkalmas a bejelentés adatainak összeállítására. 

A bejelentés elkészítésének előfeltétele a beszerzési illetve eladási rendelés elkészítése. Ezt követően a szállítási iránytól függően lehet beszerzési / eladási EKAER bejelentést, módosítást, törlést és lezárást készíteni. A két folyamat (beszerzés és eladás) esetén azonos.


 

  • Rendelés sorainak kigyűjtése
  • Szállítási cím, kiegészítő adatok megadása
  • Rendszámok megadása
  • Bejelentés benyújtása

Kapcsolat az eredeti rendelés soraival:

A NAV bejelebtési felületén bármikor elérhetők és navigálhatók.

A rendelés EKAER-be átadásra kerülő sorai kiegészülnek az EKAER rendelési számmal, így a beszerzési / eladási rendeléseken folyamatosan nyomon követhető azok EKAER státusza.

A bejelentéskor a megadott rendszámmal kerül bejelentésre a szállítmány a – amennyiben van szállítmányozó -, szállítmányozó rendszám-módosítási felhatalmazásával. Ehhez szükséges a szállítmányozó EKAER azonosítója.

Adatmódosítás

Bármely, a törvény által megadott módosítási lehetőség (kivéve új cikk felvétele, mert arra az xml átadó nem ad lehetőséget) a NAV-ból generálható úgy, hogy az EKAER rendelés adatait megváltoztatjuk, majd azt átadjuk az online felületre. 

A módosítás során a rendszer a teljes bejelentés adattartalmát frissíti. 

A feladást követően a sikeres file-küldésről a rendszer értesítést küld és az EKÁER állapotot, illetve az utolsó EKÁER módosítás időpontját aktualizálja.

Törlés

A fuvarozás meghiúsulása esetén a bejelentés inaktiválása a Navision rendszerből indítható.

 

Véglegesítés / Átvétel bejelntése

A fuvarozás megtörténtét követően az átvétel bejelentésének rögzítése legkésőbb az átvételt követő első munkanap lehetséges. A lezárást megelőzően szükséges az összes adat módosítása, mivel a lezáráskor kizárólag a rendszám és az átvétel dátuma változtatható.

A lezárást követően a NAV a rendelésen elindított ekaer lezárás művelet után a visszaigazolásként megkapott xml alapján az ekaer státusza a NAV-ban is lezárttá változik. Ezt követően módosítás nem eszközölhető.

 

 

 

RÉCIA Dynamics Kft. | Minden jog fenntartva | 2011
9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 40/D/1
support@recia.hu|tel:+36 70 340 4500